ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘
E-mail : naphoklang@hotmail.com
Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th