ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรม หมู่ ๕ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรม หมู่ ๕ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิทูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘
E-mail : naphoklang@hotmail.com
Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th