ภาพกิจกรรม

โครงการทำบุญวันเข้าพรรษา ฟังธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นำโดยนายสมหมาย แสงเนตร ประธานสภาฯอบต.นาโพธิ์กลาง นายทองสุก สายงาม เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยพนักงาน อบต. นาโพธิ์กลาง ร่วมกิจกรรมถวายภัตตราหารเพล

โครงการทำบุญวันเข้าพรรษา ฟังธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นำโดยนายสมหมาย แสงเนตร ประธานสภาฯอบต.นาโพธิ์กลาง นายทองสุก สายงาม เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยพนักงาน อบต. นาโพธิ์กลาง ร่วมกิจกรรมถวายภัตตราหารเพล ถวายเทียนพรรษาเครื่องสังฆทาน. ณ วัดบุญธิศาราม บ้านนาโพธิ์ใต้
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘
E-mail : naphoklang@hotmail.com
Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th